Jänkebilarna...

 

Under tidig körkortsålder hägrade jänkebilarna men pengarna saknades, det blev motorcykel istället.

Inte förrän på "äldre" dar blev det råd att köpa de där jänkebilarna.

Jag var tidigt fascinerad av formerna hos Corvette-cabbarna på de tidiga C3´orna, 1968 till 1973.

Det dröjde ända tills 2006 då jag sålde Ducatin som den första jänkebilen.

Här är mina jänkebilar i följdordning:

1958 Cadillac

1973 Corvette

1957 Bel Air

1971 Camaro

Camaron såldes sommaren 2011 och är kanske den sista jänkebilen i raden...?